Lịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tháng 9 năm 2022 của trạm Y tế phường Khuê Trung
Đăng ngày 08-09-2022 03:41

Lịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tháng 9 năm 2022 của trạm Y tế phường Khuê Trung

Thực hiện kế hoạch Số:1322 /KH-TTYT Cẩm Lệ, ngày 31 tháng 8 năm 2022 của trung tâm y tế quận Cẩm Lệ về việc Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tháng 9 năm 2022 tại quận Cẩm Lệ

Căn cứ Kế hoạch số 4175/KH-SYT ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế

thành phố Đà Nẵng về việc Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

tháng 9 năm 2022 tại thành phố Đà Nẵng.

 Nay trạm Y tế Khuê Trung triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 tiếp tục

 cho các đối tượng như sau:

- Mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng

- Mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng.

- Thời gian : Vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần

Từ ngày 5/9/2022 đến ngày 9/9/2022

Từ ngày 13/9/2022 đến ngày 16/9/2022

Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022

Và từ ngày 27/9/2022 đến ngày 30/9/2022

+Sáng 7h30-11h

+ chiều 13h30-16h

-Địa điểm : Trạm y tế phường Khuê Trung ( 68 Lương Văn Can )

Trên đây là lịch tiêm chủng của trạm Y tế phường Khuê Trung, kính đề nghị các Tổ dân phố quan tâm thực hiện.

Châu Huy

Bài viết không tồn tại