Tình quê hương
Đăng ngày 27-12-2014 14:02

Năm trăm năm văn hiến quê tôi

Đất rộng người đông sống nhiều đời

Nam thanh nữ tú đà như nguyện

Văn võ vang danh cả một thời!

Thiên nhiên ưu đãi cảnh quê tôi    

Ngũ cồn, lục xóm sống liên hồi (1) (2)  

Sông hói quanh co, cầu nối nhịp

Chùa tháp uy nghi, đứng giữa trời

Người đi xa xứ đã lâu rồi

Da diết nhớ quê thuở thiếu thời

Giặc đuổi lánh thân luồn đáy giếng 

Muối vừng cơm nắm thấm hương đời

Hôm nay về lại quê hương cũ

Điện sáng dòng kênh nước mát đời

Nhà cửa khang trang ngời ngói đỏ

Trạm rộng tường cao, lớp trẻ cười

Vui cảnh xóm thôn thời đổi mới!       

Nghèo đói lùi xa đã một thời

Tiếng nhạc rộn ràng nơi xóm nhỏ  

Đảng – Bác cho ta đẹp cuộc đời    

                                  CCB Lê Quang Liệu (97 tuổi)

                                                  212 Huỳnh Tấn Phát, Tổ 156, P. Khuê Trung, ĐN

 

 

 

(1)     Ngũ cồn: cồn dưới, cồn huế, cồn pheo, cồn dàng, cồn vườn.

Xóm dưới: xóm dưới, xóm giữa, xóm chùa, xóm cồn, xóm sáo, xóm đàng

Các tin khác

Bài viết không tồn tại