Huy động trí tuệ nhân dân góp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Đăng ngày 06-01-2015 09:09

Chiều 5-1, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức công bố kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (BLDS) sửa đổi.


Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Việc tổ chức công bố lấy ý kiến nhân dân nhằm huy động trí tuệ của nhân dân với bộ luật quan trọng hàng đầu của pháp luật dân sự đất nước được tập trung sửa đổi một cách cơ bản và toàn diện để có sức sống lâu dài, ổn định đối với xã hội.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo BLDS sửa đổi bắt đầu từ ngày 5-1-2015 và kết thúc vào ngày 5-4-2015. Sau thời hạn quy định, tổ chức, cá nhân tiếp tục góp ý kiến về Dự thảo BLDS sửa đổi thì gửi đến Bộ Tư pháp trước ngày 20-9-2015 theo địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc theo hộp thư điện tử: boluatdansu@moj.gov.vn.

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Dự thảo BLDS sửa đổi và các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nêu bật mục tiêu sửa đổi BLDS lần này là xây dựng BLDS thực sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia.

Đồng thời ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao dịch lưu dân sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế-xã hội sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành.

Một trong những quan điểm chỉ đạo đáng chú ý là xây dựng Dự thảo BLDS sửa đổi “thành bộ luật nền, có vị trí, vai trò là luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự, có tính khái quát, dự báo và khả thi để bảo đảm sức sống, tính ổn định, kéo dài hàng thập niên của bộ luật này”, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Dự án BLDS sửa đổi là một trong những dự án luật có vai trò rất quan trọng nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 trong việc bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân; xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Với tầm quan trọng như vậy, Chính phủ xác định dự án bộ luật này là một trong những trọng tâm trong công tác xây dựng pháp luật. Đây là đạo luật lớn, phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, đời sống nhân dân, là luật chung, luật nền cho các luật khác trong hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.

Dẫn nguồn từ "Chinhphu.vn" thông qua Báo ĐNĐT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

BBT: Cá nhân, tổ chức tham gia góp ý, có thể nhấn VÀO ĐÂY để vào mục "LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ LUẬT DÂN SỰ SỬA ĐỔI" từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

 

Bài viết không tồn tại