Kỷ yếu Quân sự
Đăng ngày 30-10-2014 09:32

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN VĂN ẨM

cloud_icon

 

Họ và tên khai sinh:          Nguyễn Văn Ẩm

Họ và tên thường dùng:    

Ngày tháng năm sinh: 05/11/1961

Quê quán:                              Khuê Trung - Cẩm Lệ

TP. Đà Nẵng

Chức vụ:

Từ năm 1975-1979:

Phường Đội Trưởng phường Khuê Trung

Hiện nay: Nghỉ việc

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 81

Đường Nguyễn Phan Vinh

Phường Thọ Quang- TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0905 334 919

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : HỒ VĂN SANG

cloud_icon

 

Họ và tên khai sinh:            Hồ Văn Sang

Họ và tên thường dùng:    

Ngày tháng năm sinh:    11/11/1975

Quê quán:                      Khuê Trung - Cẩm Lệ

TP. Đà Nẵng

Chức vụ:

Từ tháng 2/1998:

Trực chiến Ban chỉ huy quân sự

phường Khuê Trung.

Từ tháng 6/2001: Phường Đội Phó

Uỷ viên thường vụ Đoàn phường.

Từ tháng 6/2005 đến nay:

Phường Đội Trưởng phường Khuê Trung.

Hiện nay: Phường Đội Trưởng

phường Khuê Trung

Địa chỉ liên hệ: Tổ 25 phường Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905 930 932

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : TẠ BỀN

cloud_icon

 

Họ và tên khai sinh:       Tạ Bền

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    15/11/1959

Quê quán:   Khuê Trung - Cẩm Lệ.

Chức vụ:

Từ năm 1981-1987: Phường đội trưởng

phường Khuê Trung

Từ năm 1987-1994: Phó Chủ tịch UBND

phường Khuê Trung

Từ năm 1995-2/1998: Chủ tịch UBND

phường Khuê Trung

Phó Bí Thư Đảng uỷ phường Khuê Trung

Từ tháng 10/2000-2005: Bí Thư Đảng uỷ

phường Khuê Trung

Hiện nay: Trưởng phòng Tư pháp

 Quận Cẩm Lệ

Địa chỉ liên hệ: Tổ 22 – Khuê Trung

Điện thoại: 0905 007 778

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGÔ VĂN HIỆP

cloud_icon

 

Họ và tên khai sinh:       Ngô Văn Hiệp

Họ và tên thường dùng:                                                                             

Ngày tháng năm sinh:    01/01/1960

Quê quán:                      Bình Hoà - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ

Chức vụ:

Từ năm 1985: Bí thư Đoàn Thanh Niên

Từ năm 1999-Tháng 4/2005: Phường Đội Trưởng

phường Khuê Trung

Từ tháng 4/2005- 9/2005: Thường trực Đảng uỷ

phường Khuê Trung

Từ tháng 10/2005 đến nay: Quận uỷ viên

Bí thư Đảng bộ

Chủ Tịch HĐND phường Khuê Trung.

Hiện nay: Quận uỷ viên

Bí thư Đảng uỷ phường Khuê Trung

Địa chỉ liên hệ: Tổ 25- phường Khuê Trung

Điện thoại: 0905 300 369

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : HỒ ĐÌNH QUANG

cloud_icon

 

Họ và tên khai sinh:    Hồ Đình Quang

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 06/5/1957

Quê quán:          Bình Hòa - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ.

Chức vụ:

Từ năm 1986 - 1999: Phường Đội Trưởng

phường Khuê Trung.

Từ năm 2000 -2001:

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

phường Khuê Trung.

Từ năm 2001 đến nay:

Chủ tịch UBMTTQVN phường Khuê Trung.

Hiện nay:  Chủ tịch UBMTTQVN

phường Khuê Trung.

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 24 - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại:

 

 

Bài viết không tồn tại