Kỷ yếu Đoàn thanh niên
Đăng ngày 30-10-2014 09:32

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGÔ VĂN MẠNH

 

Họ và tên khai sinh:            Ngô Văn Hiền

Họ và tên thường dùng:      Ngô Văn Mạnh

Ngày tháng năm sinh:    1957

Quê quán:                      Khuê Trung - Cẩm Lệ

Chức vụ:

Từ tháng 3/1976 – 1979:

Bí thư  chi Đoàn Thanh niên phường Khuê Trung

Hiện nay:   Nghỉ việc

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 26 - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN THANH PHONG

 

Họ và tên khai sinh:       Nguyễn Thanh Phong

Họ và tên thường dùng:           

Ngày tháng năm sinh:     01/01/1954

Quê quán: Khuê Trung - Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng

Chức vụ:                         

Từ năm 1979- 1982:

Ban chấp hành Phường Đội

Bí Thư Đoàn Thanh niên phường Khuê Trung

Hiện nay:  Nghỉ việc

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 5 - Khuê Trung - Q Cẩm Lệ

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : PHẠM VĂN HÒA

 

Họ và tên khai sinh:            Phạm Văn Hòa

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    30/01/1966

Quê quán: Duy An – Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam

Chức vụ:

Từ tháng 1/1990-2/1991:

Cán bộ Đài truyền thanh phường Khuê Trung

Từ tháng 2/1991-2/1994: Bí Thư Đoàn Thanh niên

Đại biểu HĐND khoá VIII nhiệm kỳ 1994-1999

phường Khuê Trung

Hiện nay: Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 5 - Khuê Trung - quận Cẩm Lệ

Điện thoại: 0983 055 925

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN QUANG THÀNH

 

 

Họ và tên khai sinh:      Nguyễn Quang Thành

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    03/02/1961

Quê quán:   Phước Hòa - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ  - TP. Đà Nẵng

Chức vụ:

Từ năm 1995-1998:               

Bí thư Đoàn Thanh Niên Phường Khuê Trung

Hiện nay:  Cán bộ Công ty cổ phần Hợp Lực

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 27 - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại: 0905 671 459

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN NGỌC THANH VÂN

 

Họ và tên khai sinh:         Nguyễn Ngọc Thanh Vân

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    1977

Quê quán:                      Khuê Trung - Cẩm Lệ

 TP. Đà Nẵng

Chức vụ:

Từ tháng 5/1998 - tháng 6/2000:

Bí thư Đoàn Thanh Niên phường Khuê Trung

Hiện nay:  Nghỉ việc

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 14 - Khuê Trung - quận Cẩm Lệ

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : LÊ VĂN ẢNH

 

Họ và tên khai sinh:          Lê Văn Ảnh

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 01/9/1969

Quê quán:                              Khuê Trung - Cẩm Lệ

 TP. Đà Nẵng

Chức vụ:

Từ ngày 1/7/1996 - 6/2000:

Trưởng ban văn hóa thông tin

 Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn

phường Khuê Trung.

Từ tháng 6/2000 - tháng 12/2001:

Bí thư Đoàn Thanh Niên phường Khuê Trung.

Từ tháng 1/2001 - 12/2003:

Cán bộ văn phòng Đảng uỷ  P/ Khuê Trung.

Hiện nay:  Nghỉ việc,

Làm NV bảo vệ nhà máy Thuốc lá - Đà Nẵng.

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 31 - Khuê Trung - QCẩm Lệ

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : HUỲNH NGHĨA

 

Họ và tên khai sinh:            Huỳnh Nghĩa

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    19/9/1976

Quê quán:                      Khuê Trung - Cẩm Lệ

TP. Đà Nẵng

Chức vụ:

Từ tháng 12/2001 - tháng 8/2004:

Bí thư Đoàn Thanh Niên phường Khuê Trung

Hiện nay:  Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả

phường Hòa Khuê - quận Thanh Khê

Thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 38 - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : HUỲNH VĂN SƠN

 

 

Họ và tên khai sinh:          Huỳnh Văn Sơn

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 16/6/1978

Quê quán:                              Khuê Trung - Cẩm Lệ

 TP. Đà Nẵng

Chức vụ:

Tháng 12/2001: Phó Bí thư Đoàn Thanh Niên

phường Khuê Trung.

Từ tháng 6/2003 - tháng 8/2004:

Bí thư Đoàn Thanh Niên phường Khuê Trung.

Hiện nay:  Bí thư Trường đại học Duy Tân

 Thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 19 - Khuê Trung

 quận Cẩm Lệ

Điện thoại: 0904 659 546

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : TRẦN VĂN BÌNH

 

Họ và tên khai sinh:            Trần Văn Bình

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    19/10/1980

Quê quán:             Bình Hòa - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

Chức vụ:

Từ năm 2004-2005:

Phó Bí thư Đoàn Thanh Niên

phường Khuê Trung.

Từ năm 2005 - 2006:

Bí thư Đoàn Thanh Niên phường Khuê Trung

Hiện nay:  Nghỉ việc.

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 29 - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại: 0935 348 484 - 0989 077 990

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN TRẦN TRUNG DŨNG

 

Họ và tên khai sinh:    Nguyễn Trần Trung Dũng

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    03/02/1982

Quê quán:                      Điện Hòa - Điện Bàn

Tỉnh Quảng Nam

Chức vụ:

Từ năm 2007 đến 2012:

Bí thư Đoàn Thanh Niên phường Khuê Trung

Hiện nay:  Phóng viên Báo Thời Báo Làng Nghề Việt

Địa chỉ liên hệ:  4/3 - Trần Huy Liệu - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại: 0903 511 444

 

Bài viết không tồn tại