Kỷ yếu Ủy ban mặt trận
Đăng ngày 30-10-2014 09:32

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : TRẦN ANH XUÂN

 

Họ và tên khai sinh:    Trần Anh Xuân

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 25/2/1964

Quê quán:                              Hòa Thọ - Hòa Vang

Tỉnh Quảng Nam.

Chức vụ:

Từ 2000 – 2002: Cán bộ Văn hóa thông tin

phường Khuê Trung.

Từ 2003 - 2004 : Phó  Khối dân vận Đảng uỷ

phường Khuê Trung.

Từ 2004 - 2006 : Phó Chủ tịch UBMTTQVN

phường Khuê Trung.

Từ năm 2007 đến nay:

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân

phường Khuê Trung

Hiện nay: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

phường Khuê Trung.

Địa chỉ liên hệ: Tổ 01 -  phường Khuê Trung

Điện thoại: 0935 515 757

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : ĐẶNG THÀNH NHUNG

 

 

Họ và tên khai sinh:    Đặng Thành Nhung

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 15/11/1924

Quê quán:                              Bình Hòa- Khuê Trung.

Chức vụ:

Từ năm 1977 - 1985 : Bí thư chi bộ Đảng

 Chủ tịch UBMTTQVN phường Khuê Trung.

Hiện nay: Đã Mất năm 2000.

Địa chỉ liên hệ: Tổ 26 -  phường Khuê Trung

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : LÊ TẤT CHÍ

 

 

Họ và tên khai sinh:       Lê Tất Chí

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    15/11/1924

Quê quán:                      An Hòa - Khuê Trung.

Chức vụ:

Từ năm 1982 - 1984 : Chủ tịch UBMTTQVN

phường Khuê Trung.

Hiện nay: Đã Mất năm 1984.

Địa chỉ liên hệ: Con trai Lê Thanh Sơn

Điện thoại: 0905 362 207

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : HUỲNH NẪM

 

Họ và tên khai sinh:    Huỳnh Nẫm

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1927

Quê quán:          Duy Thành - Duy Xuyên

Tỉnh Quảng Nam.

Chức vụ:

Từ năm 1984 - 1985 :

Quyền Chủ tịch UBMTTQVN

phường Khuê Trung.

Từ năm 1985 - 1988 :

Chủ tịch UBMTTQVN phường Khuê Trung.

Hiện nay: Nghỉ Hưu.

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 52

Đường Ông Ích Đường - quận Cẩm Lệ

Điện thoại: 0511 3846 822

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : HUỲNH TRUNG

 

Họ và tên khai sinh:       Huỳnh Trung

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    19/3/1942

Quê quán:                      Điện Trung - Điện Bàn

Tỉnh Quảng Nam.

Chức vụ:

Từ năm 1987 - 1992 :

Chủ tịch UBMTTQVN phường Khuê Trung.

Hiện nay: Chủ tịch Hội Người cao tuổi

phường Khuê Trung.

Địa chỉ liên hệ: Tổ 18 - Bình Hòa

 Khuê Trung - quận Cẩm Lệ

Điện thoại: 0955 510 673

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : TRẦN ĐÌNH CƯỚC

 

Họ và tên khai sinh:    Trần Đình Cước

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 02/10/1928

Quê quán:          Khuê Trung - Cẩm Lệ.

Chức vụ:

Từ năm 1982-1990: Phó Bí thư TT Đảng bộ

phường Khuê Trung.

Từ năm 1991 - 1994 : Chủ tịch UBMTTQVN

phường Khuê Trung.

Hiện nay: Đã Nghỉ Hưu.

Địa chỉ liên hệ: Tổ 5 - Phước Hòa - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại: 0955 841 256

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : TRẦN VIẾT NHỊ

 

Họ và tên khai sinh:       Trần Viết Nhị

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    19/8/1932

Quê quán:                      Khuê Trung - Cẩm Lệ.

Chức vụ:

Từ năm 1997 - 2001: Chủ tịch UBMTTQVN

phường Khuê Trung.

Hiện nay: Đã Nghỉ Hưu.

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 30

Đường Trần Văn Đang

Tổ 14 - Khuê Trung - quận Cẩm Lệ

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : HỒ ĐÌNH QUANG

 

Họ và tên khai sinh:    Hồ Đình Quang

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 06/5/1957

Quê quán:          Bình Hòa - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ.

Chức vụ:

Từ năm 1986 - 1999: Phường Đội Trưởng

phường Khuê Trung.

Từ năm 2000 -2001:

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

phường Khuê Trung.

Từ năm 2001 đến nay:

Chủ tịch UBMTTQVN phường Khuê Trung.

Hiện nay:  Chủ tịch UBMTTQVN

phường Khuê Trung.

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 24 - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGÔ THỊ THƯƠNG

 

Họ và tên khai sinh:    Ngô Thị Thương

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 18/02/1966

Quê quán:                              Hòa Liên - Hòa Vang

TP.Đà Nẵng.

Chức vụ:

Từ năm 1999-2005:

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

phường Khuê Trung.

Từ năm 2005 đến nay:

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

phường Khuê Trung.

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 18 - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại: 0905 540 006

 

Bài viết không tồn tại