Kỷ yếu Hội đồng nhân dân
Đăng ngày 30-10-2014 09:31

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : LÊ TẤT PHÚ

 

Họ và tên khai sinh:       Lê Tất Phú

Họ và tên thường dùng:           Lê Tất Phú

Ngày tháng năm sinh:    01/05/1932

Quê quán:                      An Hoà

Khuê Trung, Cẩm Lệ

Chức vụ:

Từ năm 1984-1990:  Đại biểu HĐND

 phường Khuê Trung.

Từ năm 1985-1995: Thư ký  HĐND

phường Khuê Trung.

Từ năm 1983-1990:

Chủ nhiệm Hợp tác xã mua bán.

Hiện nay: Nghỉ hưu

Địa chỉ liên hệ: Tổ 55 - phường Khuê Trung

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : VÕ THỊ HỒNG

cloud_icon

 

Họ và tên khai sinh:    Võ Thị Hồng

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 01/05/1953

Quê quán:          Khuê Trung - Cẩm Lệ

TP Đà Nẵng.

Chức vụ:

Từ năm 1979-1987:

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường.

Từ năm 1987-1999:

Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ

Thành viên HĐND  khoá VI, VII, VIII, IX

phường Khuê Trung.

Từ năm 1999-2004: Thường vụ Đảng uỷ

T/ ban dân vận - Chủ tịch HĐND - Khoá IX

Bí thư chi bộ cơ quan phường Khuê Trung.

Hiện nay: Nghỉ hưu

Địa chỉ liên hệ: số nhà 61- Đỗ Thúc Tịnh.

Tổ 25 - phường Khuê Trung

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : TRẦN XUÂN MAI

 

Họ và tên khai sinh:       Trần Xuân Mai

Họ và tên thường dùng:          

Ngày tháng năm sinh:    17/5/1954

Quê quán:                      Điện Thắng - Điện Bàn

Tỉnh Quảng Nam.

Chức vụ:

Từ năm 1999- 2004: 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân khoá IX

phường Khuê Trung.

Từ năm 2000-2005 đến nay:

Đảng uỷ viên Thường trực Đảng uỷ 

kiêm Phó Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 1999-2004

 phường Khuê Trung.

Từ 2005 đến nay:

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ

 Đại biểu HĐND khoá X.

Hiện nay:  Phó Bí thư Đảng uỷ phường Khuê Trung

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 36 - Đường Thành Thái

Tổ 16 - phường Khuê Trung

Điện thoại: 0905 077 598

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : TRẦN ANH XUÂN

 

Họ và tên khai sinh:    Trần Anh Xuân

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 25/2/1964

Quê quán:                              Hòa Thọ - Hòa Vang

Tỉnh Quảng Nam.

Chức vụ:

Từ 2000 – 2002: Cán bộ Văn hóa thông tin

phường Khuê Trung.

Từ 2003 - 2004 : Phó  Khối dân vận Đảng uỷ

phường Khuê Trung.

Từ 2004 - 2006 : Phó Chủ tịch UBMTTQVN

phường Khuê Trung.

Từ năm 2007 đến nay:

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân

phường Khuê Trung

Hiện nay: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

phường Khuê Trung.

Địa chỉ liên hệ: Tổ 01 -  phường Khuê Trung

Điện thoại: 0935 515 757


 

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : HỒ ĐÌNH QUANG

cloud_icon

 

Họ và tên khai sinh:    Hồ Đình Quang

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 06/5/1957

Quê quán:          Bình Hòa - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ.

Chức vụ:

Từ năm 1986 - 1999: Phường Đội Trưởng

phường Khuê Trung.

Từ năm 2000 -2001:

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

phường Khuê Trung.

Từ năm 2001 đến nay:

Chủ tịch UBMTTQVN phường Khuê Trung.

Hiện nay:  Chủ tịch UBMTTQVN

phường Khuê Trung.

Địa chỉ liên hệ:  Tổ 24 - Khuê Trung

Quận Cẩm Lệ

Điện thoại:

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN THỊ QUYÊN

cloud_icon

 

Họ và tên khai sinh:    Nguyễn Thị Quyên

Họ và tên thường dùng:        

Ngày tháng năm sinh: 01/12/1978

Quê quán:                              Khuê Trung - Cẩm Lệ.

Chức vụ:

Từ tháng 6/2001 - tháng 5/2004:

Cán bộ văn phòng thống kê tổng hợp.

Từ tháng 5/2004 - tháng 1/2007:

Phó Chủ Tịch Hội đồng nhân dân

phường Khuê Trung

Từ tháng 01/2007 đến nay:

Phó Chủ tịch UBND phường Khuê Trung.

Hiện nay: Phó Chủ tịch UBND

phường Khuê Trung.

Địa chỉ liên hệ: Tổ 20 -  phường Khuê Trung

Điện thoại: 0905 151 787

 

 

 

 

 

 

 

 Bài viết không tồn tại