Khối Chính quyền
Đăng ngày 25-10-2014 06:39

CHỦ TỊCH HĐND

 

Ông Lê Hồng Khánh - Chủ tịch HĐND

Ngày sinh: 6/3/1969
Quê quán: Khuê Trung - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Địa chỉ: Tổ 23 Khuê Trung, Cẩm Lệ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 1/10/1997
Email: lehongkhanhkhuetrung@gmail.com

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

 

Bà Hoàng Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch HĐND

Ngày sinh: 28/7/1984
Quê quán: Phong Lai - PHong Điền - TT Huế
Địa chỉ: Tổ 107 Khuê Trung, Cẩm Lệ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 1/12/2006
Email: oanhhkt@danang.gov.vn

 

CHỦ TỊCH UBND 

cloud_icon

 

Ông LÊ CÔNG ĐÔNG

Ngày sinh: 11/05/1980
Quê quán: Hòa Tiến - Hòa Vang - TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: Tổ 42, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ hành chính công
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 03/05/2010
Email: donglc@danang.gov.vn

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

cloud_icon

 

Ông TRẦN THẾ NHÂN

Ngày sinh: 22/8/1980
Quê quán: Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: Tổ 21 Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 01/02/2010
Email: nhantt4@danang.gov.vn

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

cloud_icon

 

Bà NGUYỄN THỊ PHÚC

Ngày sinh: 07/01/1985
Quê quán: Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam.
Địa chỉ: Khu Chung cư B Khuê Trung.
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 02/2010
Email: phucnt@danang.gov.vn.

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ 

cloud_icon

 

Ông HỒ VĂN SANG

Ngày sinh: 11/11/1975
Quê quán: Khuê Trung, Cẩm Lệ. Đà Nẵng.
Địa chỉ: K45/16 Đỗ Thúc Tịnh.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 02/1998
Email: sanghv@danang.gov.vn.

CHỈ HUY PHÓ QUÂN SỰ 

cloud_icon

 

Ông NGUYỄN KIM TÂM

Ngày sinh: 19/8/1982
Quê quán: Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Địa chỉ: 72 Hà Tông Quyền, Đà Nẵng.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật.
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 6/2003
Email: tamnk@danang.gov.vn

CHỈ HUY PHÓ QUÂN SỰ 

 

 

Ông PHAN VĂN TRUNG

Ngày sinh: 1982
Quê quán: Khuê Trung - TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: 
Trình độ chuyên môn: 
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 
Fax: 
Email: 

CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

cloud_icon

 

Bà HỒ THỊ BÍCH THẢO

Ngày sinh: 28/08/1982
Quê quán: Khuê Trung. Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Địa chỉ: Tổ 111, p. Khuê Trung, q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 01/04/2006
Email: thaohtb@danang.gov.vn

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

 

 

Bà TRẦN HOÀI TÂM

Ngày sinh: 1982
Quê quán: Hòa Tiến - Hòa Vang - TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 
Fax: 
Email: 

CÁN BỘ VĂN THƯ LƯU TRỮ KIÊM THỦ QUỸ

cloud_icon

 

Bà TRẦN THỊ THANH THU

Ngày sinh: 31/12/1967
Quê quán: Hòa Xuân - Hòa Vang - Đà Nẵng
Địa chỉ: 23 Nguyễn Đỗ Mục.
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Quản Trị - Văn Phòng
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 1996
Email: thuttt@danang.gov.vn

CÔNG CHỨC VĂN HÓA XÃ HỘI

cloud_icon

 

Ông HUỲNH CÔNG ĐÊ

Ngày sinh: 24/3/1977
Quê quán: Khuê Trung - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Địa chỉ: 151 CMT8, Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 10/2001
Email: dehc@danang.gov.vn

CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ

cloud_icon

 

Ông LÊ HỒ SƠN

Ngày sinh: 17/6/1985
Quê quán: Khuê Trung - Cẩm Lệ - Đà Nẵng.
Địa chỉ: Tổ 76, p. Khuê Trung, q. Cẩm Lệ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 1/1/2006
Email: sonlh1@danang.gov.vn

CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ

cloud_icon

 

Ông HỒ TẤN VŨ

Ngày sinh: 12/8/1984
Quê quán: Điện Tiến - Điện Bàn- Quảng Nam
Địa chỉ: Số 24, Lương Đình Của, Đà Nẵng.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 1/6/2006
Email: tanvukt84@gmail.com

CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH XÂY DỰNG

 

        

Ông LÊ KIM VŨ

Ngày sinh: 3029/1983
Quê quán: Hòa Thọ Đông
Địa chỉ: 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 01/6/2017
Email: vulk@danang.gov.vn

CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH XÂY DỰNG

cloud_icon

 

Ông LÊ NGỌC VŨ

Ngày sinh: 15/1/1986
Quê quán: Quế Thọ - Hiệp Đức - Quảng Nam.
Địa chỉ: Tổ 57 p. Khuê Trung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh - Môi trường
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 01/11/2010
Email: vuln@danang.gov.vn

CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH

cloud_icon

 

Bà NGUYỄN THỊ THANH

Ngày sinh: 29/12/1969
Quê quán: Khuê Trung - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Địa chỉ: 85a CMT8, Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 2000
Email: thanhnt8@danang.gov.vn

CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH

cloud_icon

 

Ông PHAN PHỤNG QUỐC VINH

Ngày sinh: 14/4/1985
Quê quán: Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng Nam.
Địa chỉ: Số 144 Nguyễn Phong Sắc, Đà Nẵng.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 2/2007
Email: vinhppq@danang.gov.vn 

 

 

VĂN THƯ

cloud_icon

 

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

Ngày sinh: 16/8/1989
Quê quán: Đà Nẵng
Địa chỉ: Tổ 73, p. Khuê Trung, q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 26/12/2013
Email: maihongphuc26@gmail.com

CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ

cloud_icon

 

Bà ĐẶNG THỊ THỦY

Ngày sinh: 14/09/1978
Quê quán: Thủy Nguyên - Hải Phòng
Địa chỉ: Tổ 132, p. Khuê Trung, q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 01/05/2006
Email: thuydt@danang.gov.vn

CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI

cloud_icon

 

Ông PHAN VĨNH THÀNH

Ngày sinh: 28/8/1984
Quê quán: Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Phong Sắc, Đà Nẵng.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý văn hóa
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 12/2003
Email: thanhpv4@danang.gov.vn

CÁN BỘ VĂN HÓA THỂ THAO

cloud_icon

 

Ông TRẦN CHÂU HUY

Ngày sinh: 02/11/1987
Quê quán: Khuê Trung - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Địa chỉ: 259 CMT8, Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: 
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 9/2009
Email: huytc@danang.gov.vn

 

PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC XÃ HỘI

cloud_icon

 

Bà LÊ THỊ THANH HOA

Ngày sinh: 03/11/1984
Quê quán:  Khuê Trung - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Địa chỉ: Tổ 56, p. Khuê Trung, q. Cẩm Lệ
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng mầm non
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 9/2010
Email: hoaltt1@danang.gov.vn

CHUYÊN VIÊN VĂN HÓA - XÃ HỘI

cloud_icon

 

Bà NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Ngày sinh: 02/07/1978
Quê quán: Tam Ký- Quảng Nam
Địa chỉ: Số 89 Phạm Phú Tiết, Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 01/03/2005
Email:binhntt4@danang.gov.vn

PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC XÃ HỘI

cloud_icon

 

Bà LÊ THỊ MỸ LỆ

Ngày sinh: 07/10/1972
Quê quán: Cẩm An - Hội An - Quảng Nam
Địa chỉ: Tổ 15, p. Khuê Trung, q. Cẩm Lệ
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 01/6/2009
Email: leltm@danang.gov.vn

 

NHÂN VIÊN UBND

cloud_icon

 

Bà LÊ THỊ ĐÁNG

Ngày sinh: 23/01/1962
Quê quán: Khuê Trung - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Địa chỉ: Tổ 125, p. Khuê Trung, q. Cẩm Lệ.
Trình độ chuyên môn: 9/12
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 01/1977

CÁN BỘ DÂN SỐ

cloud_icon

 

Bà PHAN THỊ THANH THỦY

Ngày sinh: 10/9/1982
Quê quán: Hòa Thọ - Hòa Vang - Đà Nẵng
Địa chỉ: Tổ 41, p. Khuê Trung, q. Cẩm Lệ
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 8/2008

CÁN BỘ KIỂM TRA QUY TẮC - ĐÔ THỊ 

 

 

Ông HUỲNH NGỌC VŨ

Ngày sinh: 18/01/1978
Quê quán: Hương Thủy, Phú Vang, T.T. Huế
Địa chỉ: 64 Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: 12/12
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 7/2014

CÁN BỘ KIỂM TRA QUY TẮC - ĐÔ THỊ 

 

 

Ông DƯƠNG VĂN DŨNG

Ngày sinh: 06/01/1979
Quê quán: Đại Phong, Đại Lộc, Quảng Nam
Địa chỉ: 327/3 Nguyễn Phước Nguyên, Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 03/2015


Các tin khác

Bài viết không tồn tại