Khối Mặt trận - Đoàn thể
Đăng ngày 24-10-2014 06:24

CHỦ TỊCH UBMTTQVN PHƯỜNG

cloud_icon

 

Bà NGÔ THỊ THƯƠNG

Ngày sinh: 18/02/1966
Quê quán: Hòa Liên - Hòa Vang - TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: Tổ 88, phường Khuê Trung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 11/1999
Fax: 05113.822.552
Email: ngothithuongkhuetrung@gmail.com

PHÓ CHỦ TỊCH UBMTTQVN PHƯỜNG

cloud_icon

 

Ông TRẦN ANH XUÂN

Ngày sinh: 25/02/1964
Quê quán: Hòa Thọ Đông - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: Tổ 01, phường Khuê Trung
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 10/10/2000
Email: trananhxuankt@gmail.com

cloud_icon

 

Ông HUỲNH ĐỨC LONG

Ngày sinh: 20/02/1969
Quê quán: Hòa Xuân - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: Tổ 43, phường Khuê Trung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 17/7/2007
Email: longmtkt@gmail.com

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM PHƯỜNG

cloud_icon

 

Ông LÊ KIM ĐỚI

Ngày sinh: 13/11/1983
Quê quán: Hòa Châu - Hòa Vang - TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 33, Nguyễn Phong Sắc, TP ĐN
Trình độ chuyên môn: 
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 09/2009
Email: DoiLeKim@gmail.com

PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM PHƯỜNG

cloud_icon

 

Ông LÊ HOÀNG

Ngày sinh: 25/01/1992
Quê quán: Khuê Trung - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: 49, Nguyễn Lai, TP ĐN
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng CNTT
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 06/10/2014
Email: hoangke1992@gmail.com

CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG

cloud_icon

 

Bà TRẦN THỊ QUẾ PHƯƠNG

Ngày sinh: 04/12/1975
Quê quán: Quế Phước - Quế Sơn - QN
Địa chỉ: Tổ 155, phường Khuê Trung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 03/1998
Email: tranquephuongdn@gmail.com

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG

cloud_icon

 

HÀ NGUYỄN THANH HÀ

Ngày sinh: 20/4/1985
Quê quán: Bình Phú - Bình Sơn - Quãng Ngãi
Địa chỉ: Tổ 107, phường Khuê Trung
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 092005
Email: hanguyenthanhha1985@gmail.com

CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG

cloud_icon

 

Ông NGUYỄN MÃI

Ngày sinh: 20/02/1964
Quê quán: Khuê Trung - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: 110, CMT 8, TP Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 05/7/2002
Email: 

 PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG

 

 

Bà VŨ THỊ THANH THÚY

Ngày sinh: 28/8/1990
Quê quán: Hòa Phát, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tổ 59 phường Khuê Trung
Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính ngân hàng
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 12/04/2017
Email: 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG

cloud_icon

 

Ông NGUYỄN XUÂN DƯỠNG

Ngày sinh: 10/11/1959
Quê quán: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 25 Hà Văn Trí, Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân KHXH và NV
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 23/11/2015
Email: duongnx@danang.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG

cloud_icon

 

Ông NGUYỄN VĂN NĂM

Ngày sinh: 01/3/1961
Quê quán: Thắng Lợi, KonTum
Địa chỉ: K123/33 Đỗ Thúc Tịnh, Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật quân sự
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 01/4/2016
Email: namnv1@danang.gov.vn

 

Các tin khác

Bài viết không tồn tại