Khối Đảng ủy
Đăng ngày 26-10-2014 13:20

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

cloud_icon

 

Ông VŨ THÀNH LIÊM

Ngày sinh: 20/7/1983
Quê quán: Hòa Châu - Hòa Vang - TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: 101 Trần Huy Liệu, Đà Nẵng.
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 01/7/2016
Email: liemvt@danang.gov.vn

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

cloud_icon

 

Ông LÊ HỒNG KHÁNH

Ngày sinh: 06/3/1969
Quê quán: Khuê Trung,Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Địa chỉ: Tổ 23 Khuê Trung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 01/10/1997
Email: lehongkhanhkhuetrung@gmail.com

 PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

HOÀNG THỊ KIM OANH

Ngày sinh: 28/7/1984
Quê quán: Phong Lai, Phong Điền, T.T. Huế
Địa chỉ: Tổ 107 phường Khuê Trung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 12/2006
Email: oanhhtk@danang.gov.vn

 

PHÓ CHỦ NHIỆM UBKT ĐẢNG ỦY

cloud_icon

 

Ông NGUYỄN THANH HÙNG

Ngày sinh: 08/12/1980
Quê quán: Khuê Trung - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: 12, Lý Tế Xuyên, phường Khuê Trung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 10/01/2000
Email: ktthanhhung@gmail.com

TUYÊN GIÁO - DÂN VẬN ĐẢNG ỦY

cloud_icon

 

Ông TẠ HUY BÌNH

Ngày sinh: 31/7/1980
Quê quán: Khuê Trung - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: Tổ 103, phường Khuê Trung.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 02/2008
Email: tahuybinhdn@gmail.com

PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC VĂN PHÒNG HĐND

cloud_icon

 

Bà NGÔ THỊ NGUYỆT

Ngày sinh: 10/3/1985
Quê quán: Khuê Trung, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: K45/14 Đỗ Thúc Tịnh, TP Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
Ngày bắt đầu làm việc tại cơ quan: 01/4/2015
Email: ngonguyet1985@gmail.com

 

Các tin khác

Bài viết không tồn tại