Đảng ủy phường Khuê Trung tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020
Đăng ngày 09-10-2020 08:10

Chiều ngày 08/9, Đảng ủy phường Khuê Trung đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Vũ Thành Liêm, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Lê Hồng Khánh, PBT Thường trực, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lê Công Đông, PBT, Chủ tịch UBND phường đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo cơ quan tham mưu giúp việc của Quận ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội của phường.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả lãnh đạo nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2020. Bên cạnh đó, Hội nghị còn tổ chức triển khai Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Quận ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể của Quận, Đảng ủy đã lãnh đạo hệ thống chính trị hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy cấp trên; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ”. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường trong thời gian tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn phường. Hội nghị cũng đã đánh giá những mặt đạt được, tồn tại, khó khăn. Qua đó thảo luận đề ra nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Vũ Thành Liêm - QUV, Bí thư Đảng bộ phường phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thành Liêm, QUV, Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 9 tháng qua và đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác tuyên truyền Đại hội, phấn đấu thu ngân sách đảm bảo kế hoạch quận giao, tập trung xây dựng 05 Nghị quyết chuyên đề…

Ngô Nguyệt