Đảng bộ phường Khuê Trung tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 -2025
Đăng ngày 02-05-2020 03:09

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Khuê Trung lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 4 năm 2020. Đến dự đại hội có các đồng chí: Trần Anh Đức – Phó Bí thư Thường trực quận uỷ Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ cùng các đồng chí đại diện các Cơ quan tham mưu giúp việc của Thành uỷ, Quận uỷ Cẩm Lệ, cùng sự có mặt của 165 đại biểu đại diện cho 1.100 đảng viên trong Đảng bộ phường.

 

Chủ đề của Đại hội lần này là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh của toàn dân xây dựng phường Khuê Trung vững mạnh toàn diện”.

Đại hội đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, với tinh thần thẳng thắn và cởi mở Đại hội tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIV. Đại hội đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó đã quyết định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo trong 5 năm tới giai đoạn (2020-2025). Đại hội đã nhất trí cao với những nội dung chủ yếu nêu trong các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIV trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XV và đã thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Khuê Trung lần thứ XV, đã quyết định mục tiêu tổng quát của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tập trung đầu tư phát triển ý tưởng khởi nghiệp trong nhân dân. Tăng cường quản lý trật tự đô thị, đẩy mạnh hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao đời sống của nhân dân. Phát huy dân chủ gắn với nâng cao ý thức công dân đô thị.

Đại hội khẳng định 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND quận Cẩm Lệ, Đảng bộ, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong phường đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện có kết quả những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV đã đề ra, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của phường năm sau cao hơn năm trước, xây dựng Đảng bộ, Chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Nhân dân trong phường ngày càng phấn khởi, thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định: Đảm bảo kinh tế phát triển khá và bền vũng, tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng thương mại- dịch vụ, khuyến khích ý tưởng khởi nghiệp, đảm bảo nguồn thu. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường, tiếp tục đề xuất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo điều kiện sinh hoạt của nhân dân. Tập trung xây dựng ý thức công dân đô thị, phát huy các thiết chế văn hóa, thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm lo tốt các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để thoát nghèo bền vững. Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chủ động kiểm soát, xử lý nhanh các tình huống phức tạp trên địa bàn, kiềm chế các loại tội phạm; Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phát huy vai trò gương mẫu và sức chiến đấu của cán bộ đảng viên. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cái cách hành chính. Phát huy sự đồng thuận nhân dân, tăng cường gắn kết cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội.

Đặc biệt, Đại hội xác định rõ việc thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 về tiếp tục rà soát và đề xuất hoàn thiện hệ thống hạ tầng dô thị tại các khu dân cư; Tập trung xây dựng ý thức công dân đô thị; nâng cao chất lượng cải cái hành chính. Duy trì đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn; Tập trung hướng về khu dân cư, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trần Anh Đức – Phó Bí thư Thường trực quận uỷ Chủ tịch HĐND quận đã chúc mừng và biểu dương những kết quả toàn diện mà cả hệ thống chính trị phường Khuê Trung đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ phường cần tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức phường trong thực hiện nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đề cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên.; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, duy trì tốt các mặt công tác; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tình thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phấn đấu xây dựng phường Khuê Trung trở thành phường kiểu mẫu về văn minh đô thị.

Đồng chí Vũ Thành Liêm, QUV, Bí thư Đảng ủy phường thay mặt Đảng bộ và nhân dân phường lĩnh hội ý kiến chỉ đạo, đồng thời xin hứa trong nhiệm kỳ tới, BCH Đảng  bộ nhiệm kỳ mới sẽ quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu Đại hội đã xác định.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu của Đảng bộ phường gồm 28 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ và nhân dân phường Khuê Trung đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025). Sự thành công của Đại hội Đảng bộ cùng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của phường Khuê Trung có ý nghĩa quan trọng, tạo được niềm tin, sự phấn khởi trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, đồng thời là nền tảng, tiền đề để cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Khuê Trung hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong trong nhiệm kỳ tới. 

Phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ khoá XIV, kế thừa và phát huy những kết quả thành tích và kinh nghiệm của các nhiệm kỳ khoá trước và những năm đã qua, Đại hội, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phường nhà, phát huy truyền thống cách mạng, khai thác những thuận lợi, tranh thủ thời cơ; khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XV, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng bộ đi vào cuộc sống.

Ngô Nguyệt

Các tin khác