THÔNG BÁO Về việc tổ chức đo thân nhiệt, kháng khuẩn đối với tổ chức, công dân đến liên hệ công tác, giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc phường Khuê Trung
Đăng ngày 12-03-2020 03:55