UBND - HỘI PHỤ NỮ tuyên truyền các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
Đăng ngày 05-08-2022 08:16

TUYÊN TRUYỀN CÁC HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO;

 PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

 

Thực hiện kế hoạch liên tịch về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2022 giữa UBND với UBMTTQVN, các tổ chức chính trị xã hội phường. Tối ngày 4/8/2022, UBND phối hợp với Hội LHPN phường tổ chức buổi tuyên truyền các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho 100 chị em là Cán bộ, Hội viên phụ nữ trên địa bàn phường.

Tại buổi tuyên truyền, Thạc sỹ Trần Xuân Mới – chuyên gia đào tạo khởi nghiệp đã cung cấp các kiến thức nhằm nâng cao năng lực của HVPN về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế của địa phương. Thúc đẩy tinh thần khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp của HVPN trên địa bàn phường, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng khởi sự kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể mới thành lập thông qua các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ông Tán Văn Thanh - chuyên viên trung tâm công tác xã hội tuyên truyền phồng chống bạo lực cho phụ nữ Khuê Trung

  Chị em HVPN cũng được nghe ông Tán Văn Thanh – chuyên viên trung tâm công tác xã hội thành phố Đà Nẵng cung cấp các kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, từ đó nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân, sự hưởng ứng tích cực, vào cuộc mạnh mẽ của toàn xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới xây dựng phường Khuê Trung an toàn – không bạo lực với phụ  nữ và trẻ em để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TU ngày 24/4/2020 của Ban thường vụ Thành ủy về “Xây dựng thành phố Đà Nẵng An toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”.

Hà Nguyễn Thanh Hà

Bài viết không tồn tại