CHI HỘI PHỤ NỮ 20 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHI HỘI ĐIỂM NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Đăng ngày 23-12-2020 09:07

Thực hiện kế hoạch số 12/KH-BTV ngày 1/12/2020 của BTV Hội LHPN phường Khuê Trung về việc Hướng dẫn đại hội đai biểu phụ nữ phường Khuê Trung lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tối ngày 20/12/2026, chi hội phụ nữ 20 tổ chức hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về dự Hội nghị, có chị Lê Thị Thu Hường – PCT Hội LHPN quận Cẩm lệ, đồng chí Lê Hồng Khánh – PBT Thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường; chị Trần Thị Quế Phương – Chủ tịch Hội LHPN phường; các đồng chí chi ủy chi bộ 20, Ban CTMT, TDP cùng 25 chị chi hội trưởng CHPN và 97 chị HVPN chi hội 20.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 -2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại hội nghị bầu ra ban cán sự chi hội 7 chị, chị Trần Thị Sen bầu làm chi hội trưởng và bầu 5 chị HVPN tiêu biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ phường  lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Hà Nguyễn Thanh Hà

Bài viết không tồn tại