Hội nghị thông tin thời sự và quán triệt các văn bản của Bộ chính trị
Đăng ngày 28-11-2022 09:13

Ngày 28/11, tại Hội trường UBND phường Khuê Trung, Đảng bộ phường Khuê Trung tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và thông tin thời sự Quý IV/2022 cho hơn 1.000 đảng viên trên địa bàn phường. 

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Ngọc Trọng, UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Quận ủy đã quán triệt những nội dung chính, cốt lõi trong Kết luận 34-KL/TW và Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời triển khai một số nội dung trong Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn bản của Bộ Chính trị. Đồng thời quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Ngô Ngọc Trọng - UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Quận ủy - Báo cáo viên hội nghị 

Bên cạnh đó, Các đồng chí Đảng viên trên địa bàn phường đã nghe đồng chí Đại tá Lê Tấn Mỹ- Phó Chính ủy trường Quân sự Quân khu 5, báo cáo viên Hội nghị truyền đạt những thông tin thời sự quan trọng về tình hình chính trị, kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua.

Qua buổi nói chuyện thời sự, các đồng chí cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ phường đã nắm được những thông tin quan trọng, chính thống về tình hình trong nước cũng như tình hình quốc tế, bổ sung kịp thời công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, góp phần định hướng dư luận xã hội./.

Ngô Nguyệt 

Các tin khác

Bài viết không tồn tại