Ảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Khuê Trung lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020