Đảng ủy phường Khuê Trung tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tự soi, tự sửa"
Đăng ngày 04-11-2022 01:44

Ngày 29/10, tại Phòng họp UBND phường Khuê Trung, Đảng ủy phường đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” theo Hướng dẫn số 39-HD/QU và Kế hoạch số 44-KH/ĐU về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” trong xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” và được coi là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Quan cảnh Hội nghị 

Qua đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái trong nội bộ; xác định rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ, công chức, người lao động; các đồng chí UVBCH đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa” thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình nhằm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.  

Ngô Nguyệt 

Các tin khác

Bài viết không tồn tại