Khuê Trung, hoàn thành công tác Đại hội chi bộ khu dân cư thuộc Đảng bộ phường
Đăng ngày 29-09-2022 08:57

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ khu dân cư. Xác định được tầm quan trọng này, đến 18/9/2022, 100% các chi bộ khu dân cư trên địa bàn phường đã hoàn thành công tác đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/QU ngày 09/3/2022 của Quận ủy Cẩm Lệ và Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 14/3/2022 của Đảng ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy phường cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy phường đã nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, định hướng, nhất là những chi bộ gặp khó khăn về công tác nhân sự, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc xây dựng văn kiện, triển khai đại hội đúng tiến độ, bảo đảm các nội dung, quy định, Điều lệ Đảng.

Đến cuối tháng 9/2022, Đảng bộ phường Khuê Trung đã hoàn thành đại hội chi bộ khu dân cư. Đảng bộ có 26/26 chi bộ khu dân cư bầu đủ số lượng chi ủy. Chất lượng đội ngũ cấp ủy các chi bộ được nâng lên. Trong đó có 16 đồng chí Bí thư chi bộ tái cử, 10 đồng chí tham gia lần đầu.

Chi ủy chi bộ 03, nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo tại đại hội Chi bộ 01

Bỏ phiếu bầu chi ủy chi bộ 05, nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Phó Bí thư Đảng ủy phường tặng hoa chúc mừng chi ủy chi bộ 09

Nhiệm kỳ 2022-2025

 

Qua thực tế cho thấy, tại đại hội các chi bộ khu dân cư thuộc Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2022-2025, các chi bộ đã tích cực chuẩn bị các báo cáo, nhân sự chu đáo, đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn và tổ chức đại hội theo thời gian quy định. Nguồn nhân sự tái cử cao với những kinh nghiệm trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và cơ cấu nhân sự kế cận, chuyển tiếp hợp lý, nhanh nhẹn, năng nổ sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ là nguồn nhân lực nhiệt huyết, trách nhiệm. Từ thực tiễn chỉ đạo, tổ chức đại hội cho thấy, ở những chi bộ đã tổ chức thành công đại hội là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt của Đảng ủy đến sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự khởi đầu của một nhiệm kỳ mới.

Ngô Nguyệt 

Các tin khác

Bài viết không tồn tại