Đảng bộ phường Khuê Trung tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đăng ngày 22-09-2022 03:15

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/QU ngày 13/9/2022 của Quận ủy Cẩm Lệ về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sáng ngày 22/9/2022, tại Hội trường UBND phường Khuê Trung, Đảng bộ phường đã tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cho hơn 1.000 đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Hoa, UVBTV- Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Báo cáo viên Thành ủy đã quán triệt những nội dung chính, cốt lõi của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính 2 sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “ Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Quan cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hoa, Báo cáo viên Thành ủy đang quán triệt nội dung Nghị quyết 

Qua buổi học tập, tuyên truyền, quán triệt nhằm giúp toàn thể cán bộ đảng viên nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tuyên truyền rộng rải những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời, đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

                                                                                                                                                                                                                                   Ngô Nguyệt 

Bài viết không tồn tại