Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Đăng ngày 12-07-2022 09:22

           Chiều ngày 7/7/2022, Đảng ủy phường Khuê Trung đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

           Tới dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, Các đồng chí UVBTV Đảng ủy, các đồng chí trong BCH Đảng bộ phường, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Đồng chí Vũ Thành Liêm, QUV, Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND phường đồng chủ trì Hội nghị.

Quan cảnh Hội nghị 

             Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn phường. Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình Công tác Tuyên giáo năm 2022 và các Kế hoạch về quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy, Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và một số văn bản mới của Đảng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tập trung, bổ sung 02 Ủy viên BCH, BTV Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ định 02 đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc, xây dựng Kế hoạch và tổ chức rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025;2021-2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031; Kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đổi mới. Công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc được đẩy mạnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành TW, Kế hoạch thực hiện “Dân vận khéo” và “Triển khai thực hiện công tác Dân vận của cơ quan Nhà nước trên địa bàn phường Khuê Trung giai đoạn 2021-2025” theo hướng “Trọng dân, gần dân, sâu sát với nhân dân” khắc phục những biểu hiện thiếu trách nhiệm, thờ ơ, nhũng nhiễu, gây khó khăn phiền hà, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Cơ quan chính quyền được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả.

              Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế, đời sống của nhân dân còn khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Diễn biến giá cả hàng hóa, nguyên liệu vật liệu, đặc biệt giá xăng dầu liên tục tăng đã tạo áp lực lớn đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp và tiêu dùng của người dân. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn. Tình hình trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

             Tại Hội nghị, đã có 04 tham luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thời gian đến. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU của Đảng ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn phường đến năm 2025, kết quả xử lý trật tự vỉa hè, lối thoát hiểm 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm. Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến. Báo cáo kết quả tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động ở khu dân cư, nhất là thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Thành Liêm, QUV, Bí thư Đảng ủy phường tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị để hoàn thiện báo cáo và nội dung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

         Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị UBND, UBMT, các tổ chức chính trị xã hội phường bộ phận tham mưu giúp việc Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 theo nhiệm vụ đã đề ra.

                                                                                                                                                                                                               Ngô Nguyệt 

Các tin khác

Bài viết không tồn tại