Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị phản biện xã hội
Đăng ngày 07-06-2022 01:35

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của UBMTTQVN phường Khuê Trung về triển khai các hoạt động giám sát và phản biện năm 2022. Sáng 26/5/2022, UBMTTQVN phường Khuê Trung tổ chức hội nghị phản biện về dự thảo kế hoạch “Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo gắn với giải quyết việc làm năm 2022” của UBND phường.

 

Quan cảnh Hội nghị 

Hội nghị ghi nhận 09 ý kiến góp ý từ các phòng kinh tế, phòng lao động và thương binh xã hội quận Cẩm Lệ; các ngành, đoàn thể, khu dân cư và khách mời xoay quanh nội dung về cách thức tuyên truyền khởi nghiệp để tạo sức lan toả trước ngày hội; hỗ trợ vốn vay và đăng ký sở hữu trí tuệ đối với các dự án khởi nghiệp khả thi, tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm về khởi nghiêp… Hội nghị phản biện giúp UBND phường hoàn thiện nội dung để kế hoạch diễn ra đạt hiệu quả trong thời gian tới. Trước đó, UBND phường Khuê Trung ban hành dự thảo kế hoạch với mục tiêu khơi dậy liên kết khởi nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động sau đại dịch Covid-19. Đồng thời tìm kiếm, giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có tính khả thi trong cộng đồng; kết nối, mời gọi các nhà đầu tư; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ./.

                                                                                                                                                                                                               Sông Yên

Bài viết không tồn tại