Đảng ủy phường Khuê Trung tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Đăng ngày 27-12-2021 09:44

Chiều ngày 23/12/2021, Đảng ủy phường Khuê Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban tham mưu giúp việc Quận ủy, các đồng chí là UVBCH Đảng bộ phường và các đồng chí bí thư chi bộ 36 chi bộ trực thuộc đảng bộ phường. Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết, năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đảng ủy phường đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp trên nhất là chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; thông qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và lực lượng nòng cốt để kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận trong nhân dân. Phân công cấp ủy viên phụ trách từng địa bàn, khu vực thường xuyên giữ mối liên hệ với khu dân cư; hằng tuần gặp gỡ cán bộ quân dân chính; hằng tháng tham gia sinh hoạt với chi bộ, hằng quý tham gia sinh hoạt tổ dân phố và tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân. Phát huy những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt cho đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ phường; gắn các nội dung với việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chỉ đạo các đơn vị, chi bộ và đảng viên, cán bộ công chức xây dựng kế hoạch thực hiện, cuối năm lấy tiêu chí đăng ký kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng và quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ của địa phương; tổ chức giám sát cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu trong việc nêu gương, tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, qua đó nhận thấy cán bộ đảng viên cơ bản thực hiện tốt việc nêu gương trong hành động và thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh Hội nghị 

Đảng ủy phường cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ chính trị trong năm 2022. Cụ thể: Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, các chương trình kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Thành ủy. Tiếp tục lãnh đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 119 của Quốc Hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Tiếp tục phát huy sự đồng thuận nhân dân, tăng cường gắn kết cộng đồng dân cư; nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội; Tăng cường công tác giám sát và phản biển xã hội của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội theo quyết định số 217, 218-QĐ/TW. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội từ phường đến khu dân cư. Thực hiện tốt chủ trương hướng mạnh về khu dân cư, không hành chính hoá, tập trung đẩy mạnh các phong trào, mô hình hiệu quả ở khu dân cư.

Đồng chí Vũ Thành Liêm, QUV, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thành Liêm, QUV, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và các đồng chí bí thư chi bộ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phân tích những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, từ đó đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai tốt nhiệm vụ công tác năm 2022 của của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                                                                                                                                            Ngô Nguyệt 

 

Bài viết không tồn tại