Đảng ủy phường Khuê Trung tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng các cấp.
Đăng ngày 04-11-2021 03:57

Chiều ngày 01/11, Đảng ủy phường đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 28/10/2021của Đảng uỷ, về thông tin nhanh Nghị quyết Trung ương 4 và triển khai quán triệt triển khai các văn bản mới của Đảng các cấp.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thành Liêm, QUV, Báo cáo viên quận ủy, Bí thư Đảng ủy phường đã triển khai quán triệt nội dung của Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Các Nghị quyết của Quận ủy cụ thể: Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 08/7/2021 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn quận giai đoàn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 03-NQ/QU ngày 08/7/2021 của Quận ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025; Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 08/7/2021 của Quận ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết của Đảng giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo. Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Và phát động cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương"

Quang cảnh Hội nghị 

Đồng chí Bí thư yêu cầu các chi bộ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các nội dung đã triển khai tại hội nghị, kịp thời quán triệt đến cán bộ đảng viên để cán bộ đảng viên có nhận thức đúng về chủ trương và quan điểm của Đảng.

                                                                                                                                                                                                    Ngô Nguyệt 

Bài viết không tồn tại