HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG TỔ CHỨC BUỔI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2020
Đăng ngày 26-11-2020 07:08

Ngày 19/11/2020 Hội Nông dân phường Khuê Trung tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chồng bạo lực gia đình năm 2020 cho 50 cán bộ, hội viên nông dân là nữ trên địa bàn phường.

Tại buổi tuyên truyền, các chị hội viên nông dân đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật phòng chống bạo lực gia đình; các chế độ, chính sách của Đảng, nhà nước liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; các kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình và  xây dựng gia đình hạnh phúc .....

Bạo lực gia đình đang là vấn nạn của xã hội, gây mất trật tự trị an ở địa phương, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, trong công tác chăm sóc, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn và bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước các mối nguy hiểm từ vấn nạn bạo lực gia đình.

Vũ Thị Thanh Thúy

Bài viết không tồn tại