Lễ công bố quyết định thành lập mới, sáp nhập chi bộ khu dân cư và điều chỉnh quy mô lãnh đạo tổ dân phố
Đăng ngày 03-08-2022 08:55

Sáng ngày 03/8/2022, Đảng ủy phường Khuê Trung tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập mới, sáp nhập chi bộ khu dân cư và điều chỉnh quy mô tổ lãnh đạo tổ dân phố.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Vũ Thành Liêm – QUV, Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Hồng Minh, PBT Thường trực Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Phước Sơn, PBT, Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Trưởng các Hội đoàn thể phường, các đồng chí trong chi ủy chi bộ 6, 7, 20 và toàn thể đảng viên của 03 chi bộ nói trên.

Đồng chí Vũ Thành Liêm, QUV, Bí thư Đảng ủy phường trao Quyết định cho các chi bộ 

Theo đó, Quyết định 77-QĐ/ĐU ngày 01/8/2022 điều chỉnh quy mô lãnh đạo tổ dân phố đối với chi bộ 20 trực thuộc Đảng bộ phường Khuê Trung, lãnh đạo từ 05 tổ dân phố còn 03 tổ dân phố gồm: Tổ dân phố 55,56 và 57; chi bộ 20 quản lý 31 đảng viên.

Quyết định số 78-QĐ/ĐU ngày 01/8/2022 điều chỉnh quy mô lãnh đạo tổ dân phố đối với chi bộ 22 trực thuộc Đảng bộ phường Khuê Trung, lãnh đạo từ 4 tổ dân phố còn 03 tổ dân phố gồm: Tổ dân phố 64,65 và 66. Chi bộ 22 quản lý 25 đảng viên.

Quyết định số 79-QĐ/ĐU ngày 01/8/2022 sáp nhập chi bộ 6 và chi bộ 7 trực thuộc Đảng bộ phường Khuê Trung; Chi bộ 7 lãnh đạo 4 tổ dân phố gồm: tổ 15,16 và 20, 21 và quản lý 26 đảng viên.

Quyết định số 80-QĐ/ĐU ngày 01/8/2022 thành lập mới chi bộ 20A trực thuộc Đảng bộ phường Khuê Trung, quản lý 27 đảng viên. Chi bộ 20A lãnh đạo 3 tổ dân phố gồm: Tổ dân phố 58,59 và 63.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thành Liêm, QUV, Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: Trong thời gian qua, các chi ủy chi bộ đã làm tốt công tác, nhiệm vụ được giao. Để phát huy và thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến, chi bộ mới phải thực sự là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ của tập thể thống nhất ý chí hành động. Nghiêm túc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ gìn và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng về mọi mặt.

Ngô Nguyệt 

Bài viết không tồn tại