Hội nghị giao ban tháng 4 và triển khai phương hướng nhiệm vụ Tháng 5 năm 2019 của HĐND phường Khuê Trung
Đăng ngày 24-04-2019 08:19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015. Thường trực HĐND phường tổ chức cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2019 nhằm báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường và các Tổ đại biểu HĐND phường trong tháng qua. Tham dự Hội nghị có Ông Vũ Thành Liêm, QUV, Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQVN phường, Tổ trưởng các tổ đại biểu ở 5 khu vực dân cư trên địa bàn phường. Đại diện BCH Công an, Quân sự phường.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐND phường nêu rõ, trong tháng qua, Thường trực HĐND phường đã giám sát việc giải quyết các vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND phường, các vấn đề về đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn phường theo Nghị quyết số 14-NQ/ĐU; Giám sát việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng và công tác chấn chỉnh, xử lý tình trạng chợ tạm, chợ tự phát trên địa bàn phường. Các Ban HĐND phường đã thực hiện giám sát thường xuyên những nội dung do Ban phụ trách.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu HĐND vẫn chưa phát huy được hết chức năng, nhiệm vụ, vai trò của đại biểu HĐND. Thường trực và các Ban cần phải bám sát hơn nữa nội dung, chương trình giám sát để thực hiện có hiệu quả công việc.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại Ông Vũ Thành Liêm, QUV, Bí thư Đảng ủy phường đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, ghi nhận những kết quả mà Thường trực HĐND đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới HĐND phường cần phải thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ đã đề ra, giải quyết dứt điểm và nhanh chóng những kiến nghị của cử tri, không để tồn đọng những vấn đề nổi cộm bức xúc trong nhân dân. Báo cáo Thường trực Đảng ủy cụ thể kết quả giám sát, và nội dung làm việc của Thường trực và 02 Ban. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát thường xuyên; tổ chức hiệu quả giám sát chuyên đề, chú trong nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND phường.

Kết luận buổi họp, Ông Lê Hồng Khánh, PBT, Chủ tịch HĐND phường đã tiếp thu, làm rõ các ý kiến của các đại biểu, và đề nghị trong thời gian tới Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu phát huy vai trò của mình để làm tốt hơn nữa vị trí của người đại biểu HĐND, thực hiện tốt quy chế phối hợp với UBND, UBMT và các Ban HĐND để giải quyết những vấn đề phát sinh; tổ chức giám sát theo kế hoạch đã đề ra.

Ngô Thị Nguyệt

Bài viết không tồn tại