Đảng bộ phường Khuê Trung tổ chức quán triệt các văn bản mới của Đảng các cấp
Đăng ngày 28-04-2022 01:40

Ngày 27/4/2022, Đảng bộ phường Khuê Trung tổ chức quán triệt các văn bản mới của Đảng các cấp và đồng thời triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo Kế hoạch số 48-KH/QU ngày 06/4/2022 của Quận ủy Cẩm Lệ.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Viết Cự, Phó Ban Tổ chức Quận ủy Cẩm Lệ, đồng chí Vũ Thành Liêm, QUV, Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Phước Sơn, PBT, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Trưởng, phó Ủy Ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội và các chi ủy chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Vũ Thành Liêm, QUV, Bí thư Đảng ủy quán triệt các văn bản mới 

Hội nghị được nghe đồng chí Vũ Thành Liêm, QUV, Bí thư Đảng ủy phường quán triệt các văn bản cụ thể: Chương trình hành động 27-CTr/QU ngày 22/3/2022 về thực hiện Kết luận 180-KL/TU ngày 24/3/2022 về xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Thành ủy về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ phường 2022-2025 và các nội dung quan trọng khác. 

Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong phường phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tổng hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Góp phần tăng cường xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, lệch lạc; giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản trong các quy định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Ngô Nguyệt 

 

Bài viết không tồn tại