Kỳ họp thứ 12 HĐND phường Khuê Trung nhiệm kỳ 2016-2021
Đăng ngày 24-06-2020 03:25

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, HĐND phường Khuê Trung nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 12 đánh giá việc thực hiện Nghị quyết HĐND về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nghị quyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019, nghị quyết chương trình giám sát của HĐND năm 2021. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường, đại diện lãnh đạo các hội đoàn thể phường, các đồng chí là bí thư chi bộ khu dân cư và 24 vị đại biểu HĐND phường.

 Hội đồng nhân dân đã nghe các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo đề nghị phê duyệt quyết toán chi ngân sách năm 2019; Báo cáo kết quả giám sát của HĐND, các Ban HĐND phường 6 tháng đầu năm 2020; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế HĐND phường; Thông báo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền 6 tháng đầu năm 2020.

Trong phiên thảo luận tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND phường tham gia chất vấn với nhiều nội dung khác nhau liên quan đến các vấn đề nổi cộm trên địa bàn phường, UBND và các đơn vị có liên quan tiếp thu và đã có trả lời tại kỳ họp một số vấn đề mà cử tri quan tâm

Tại kỳ họp này, HĐND phường đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND phường năm 2021; Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Ngô Thị Nguyệt

Bài viết không tồn tại