Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND phường
Đăng ngày 10-06-2019 04:32

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 6/2019, ngày 07/6/2019, HĐND phường tổ chức cuộc họp liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp. Chủ tịch HĐND phường, ông Lê Hồng Khánh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo UBND, UBMT, Công chức tài chính và văn phòng thống kê phường.

Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT- XH, QP- AN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018; đồng thời báo cáo kế hoạch sử dụng nguồn tăng thu và dự phòng ngân sách phường năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2019… và nhiều báo cáo, Nghị quyết quan trọng khác.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Lê Hồng Khánh, chủ tịch HĐND phường cơ bản thống nhất với các chương trình, nội dung kế hoạch đề ra. Đồng thời, đề nghị các bộ phận có liên quan hoàn thành các báo cáo, tờ trình theo đúng thời gian quy định, đảm bảo nội dung chặt chẽ; chuẩn bị đầy đủ nội dung tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND phường, đảm bảo kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp./.

Ngô Thị Nguyệt

Bài viết không tồn tại