Bầu cử tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn phường Khuê Trung
Đăng ngày 19-10-2022 09:31

Tối ngày 18/10/2022, 21/80 tổ dân phố trên địa bàn phường Khuê Trung đồng loạt tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025, theo kế hoạch đến ngày 26/10/2022 hoàn thành. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, vừa phát huy dân chủ vừa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương quản lý, điều hành tại cơ sở.

Trước khi tổ chức hội nghị bầu tổ trưởng tổ dân phố, Ban Thường trực UBMTTQVN phường đã tổ chức hội nghị Hướng dẫn công tác tổ chức bầu cử cho Tổ bầu cử, qua đó khu dân cư phải tổ chức hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử.

Ban CTMT khu dân cư cũng thể hiện rất tốt vai trò của mình trong công tác tuyên, từ đó người dân biết được trách nhiệm và quyền hạn của mình khi tham gia bầu cử tổ trưởng tổ dân phố để nhân dân tham gia bầu cử sớm, đông đủ, người đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu thì phải có trách nhiệm với lá phiếu của mình, đây là quyền lợi và nghĩa vụ, qua đó nhằm bầu ra những người có đủ tiêu chuẩn, năng lực, gương mẫu trong cuộc sống hàng ngày để người dân noi theo.

Những người trúng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ này là những người có uy tín, tâm huyết để triển khai thực hiện tốt các công tác vận động và quản lý tại địa bàn, phát huy vai trò người đại diện của Nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư.

Nguyễn Thị Thanh Bình

Các tin khác

Bài viết không tồn tại