Giám sát chuyên đề của Mặt trận về hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư, ý kiến, kiến nghị của người dân.
Đăng ngày 09-09-2022 07:44

Giám sát chuyên đề của Mặt trận về hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư, ý kiến, kiến nghị của người dân.

Ngày 09/9/2022, UBMTTQVN phường Khuê Trung tổ chức giám sát chuyên đề đối với UBND về hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư, ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Phúc – Phó chủ tịch UBND phường đại diện cho UBND báo cáo tóm tắt kết quả tình hình hoạt động tại Bộ phận “Một cửa” và công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư. Cụ thể Bộ phận Một cửa của phường đã đảm bảo việc công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời trên cổng thông tin điện tử khuetrung.danang.gov.vn, đến nay đã tiếp nhận trực tuyến đạt 51% trên tổng số hồ sơ phát sinh kể từ tháng 5/2022.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đặt câu hỏi và giải trình các vấn đề về còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức tại bộ phận Một cửa, đồng thời đề xuất bổ sung một số nội dung để hoàn thiện hơn trong quá trình tổ chức tiếp công dân như cần duy trì đánh giá mức độ hài lòng của công dân, niêm yết thời gian làm việc của Tổ một cửa, công khai thủ tục hành chính và mức thu lệ phí...

Đoàn giám sát cũng mong muốn lãnh đạo UBND tiếp thu ý kiến cũng như các đề xuất kiến nghị của đoàn để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Thanh Bình

Các tin khác

Bài viết không tồn tại