Tuyên truyền Đề án số 5615/UBND-NCPC - 19/08/2019 - UBND thành phố Đà Nẵng Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP cho Bưu điện
Đăng ngày 18-10-2019 04:25
File đính kèm

Bài viết không tồn tại